| O FIRMIE | TECHNOLOGIE | POMOC | KONTAKT |

O FIRMIE

 

 

_____________________________________________________________________________________

Aktualności

Uruchomiliśmy pomoc zdalną. W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy kliknąć TUTAJ.

_____________________________________________________________________________________

O firmie

Działając na rynku zaawansowanych technologii informatycznych rozumiemy, jak ważne jest wsparcie sprzedaży pomocą techniczną. Naszym klientom oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie, w ramach której dokonujemy między innymi:

 • aktualizacji oprogramowania systemowego i serwerowego,
 • archiwizację kluczowych danych,
 • okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej.

W celu stworzenia optymalnych warunków współpracy z klientem pracujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa określa szczegółowo zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, pozwala określić stałe koszty związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i niezawodnym działaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.
W naszej ofercie znajduje się także realizacja okablowania sieci teleinformatycznych.
Ciągły rozwój naszej firmy jest możliwy dzięki kadrze, stale doskonalącej poziom wiedzy i umiejętności
w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Wiemy, jak szybko technologie informatyczne podlegają zmianom i jak ważne są sprawne systemy informatyczne w działaniu każdej firmy. Dlatego też, proponujemy koncepcję outsourcingu IT, czyli powierzenia nam realizacji całości zadań, funkcji i procesów związanych z technologią informatyczną.
Zastosowanie tej metody przynosi w praktyce wymierne korzyści, takie jak:

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, które dzięki warunkom określonym w umowie
  są stabilne i przewidywalne,
 • ciągły dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań bez potrzeby ponoszenia nakładów
  na szkolenie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu informatycznego,
 • profesjonalna obsługa i doradztwo nie tylko w zapewnieniu bieżącego sprawnego
  działania systemu informatycznego, ale także z myślą o długofalowym rozwoju.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół
MAKIO SYSTEM

 
 

 
banner3

Panorama Firm