10 października 2022 roku Microsoft zakończy wsparcie dla serwerowych systemów operacyjnych Windows Server 2012 i 2012R2.
https://docs.microsoft.com/pl-pl/lifecycle/products/?products=windows&skip=60
Niebawem, producenci również zaprzestaną świadczyć wsparcie swoich aplikacji dla ww. systemów.

Zalecam zweryfikowanie oprogramowania na serwerach, zaplanowanie budżetów i podjęcie stosownych kroków w celu aktualizacji lub wymiany platformy serwerowej.
Alternatywą rozwiązań on premis, może być migracja do środowiska chmurowego.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół
Makio System