Działając na rynku zaawansowanych technologii informatycznych rozumiemy, jak ważne jest wsparcie sprzedaży pomocą techniczną. Naszym klientom oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie, w ramach której dokonujemy między innymi:

  • aktualizacji oprogramowania systemowego i serwerowego,
  • archiwizację kluczowych danych,
  • okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej.

W celu stworzenia optymalnych warunków współpracy z klientem pracujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa określa szczegółowo zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, pozwala określić stałe koszty związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i niezawodnym działaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój naszej firmy jest możliwy dzięki kadrze, stale doskonalącej poziom wiedzy i umiejętności w tej dynamicznie zmieniającej się branży.

Wiemy, jak szybko technologie informatyczne podlegają zmianom i jak ważne są sprawne systemy informatyczne w działaniu każdej firmy. Dlatego też, proponujemy koncepcję outsourcingu IT, czyli powierzenia nam realizacji całości zadań, funkcji i procesów związanych z technologią informatyczną.

Zastosowanie tej metody przynosi w praktyce wymierne korzyści, takie jak:

  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, które dzięki warunkom określonym w umowie są stabilne i przewidywalne,
  • ciągły dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań bez potrzeby ponoszenia nakładów na szkolenie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu informatycznego,
  • profesjonalna obsługa i doradztwo nie tylko w zapewnieniu bieżącego sprawnego działania systemu informatycznego, ale także z myślą o długofalowym rozwoju.

Zapraszamy do współpracy!