Aktualności

Punkt potwierdzania tożsamości subskrybentów w procesie wystawiania certyfikatów klucza publicznego.

2022/06/21 |

Możecie Państwo teraz zakupić lub odnowić u nas podpis elektroniczny, bez wychodzenia z pracy lub domu. Załatwimy wszelkie wymagane formalności, łącznie z potwierdzeniem Państwa tożsamość przez Internet (wymagany komputer z dostępem do Internetu, kamerą, mikrofonem i głośnikiem).

starsze informacje

Oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie

Sprzęt komputerowy

Dobieramy sprzęt bazując na sprawdzonych markach i technologiach.

Systemy i oprogramowanie

Dopasowujemy optymalne rozwiązania w zależności od potrzeb klientów.

Sieci rozległe

Zapewniamy szybką, niezawodną i bezpieczną wymianę informacji w firmach.

O firmie

Działając na rynku zaawansowanych technologii informatycznych rozumiemy, jak ważne jest wsparcie sprzedaży pomocą techniczną. Naszym klientom oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie. W celu stworzenia optymalnych warunków współpracy z klientem pracujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa określa szczegółowo zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, pozwala określić stałe koszty związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i niezawodnym działaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Ciągły rozwój naszej firmy jest możliwy dzięki kadrze, stale doskonalącej poziom wiedzy i umiejętności w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Wiemy, jak szybko technologie informatyczne podlegają zmianom i jak ważne są sprawne systemy informatyczne w działaniu każdej firmy. Dlatego też, proponujemy koncepcję outsourcingu IT, czyli powierzenia nam realizacji całości zadań, funkcji i procesów związanych z technologią informatyczną.

więcej o nas

Chcąc usprawnić i przyspieszyć obsługę serwisową, uruchomiliśmy wsparcie zdalne!

Skorzystaj z pomocy online