10 października 2023 roku Microsoft zakończy wsparcie dla serwerowych systemów operacyjnych Windows Server 2012 i 2012R2.
https://learn.microsoft.com/pl-pl/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2023
Niebawem, producenci również zaprzestaną świadczyć wsparcie swoich aplikacji dla ww. systemów.

Zalecam zweryfikowanie oprogramowania na serwerach, zaplanowanie budżetów i podjęcie stosownych kroków w celu aktualizacji lub wymiany platformy serwerowej.
Alternatywą rozwiązań on premis, może być migracja do środowiska chmurowego.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół
Makio System